• Plezier en een veilige leeromgeving staan centraal.
  • Je leert het beste door te doen en te experimenteren!
    Daarom zingen we en maken we muziek, meer dan dat we erover praten.
  • Op een speelse manier leren kinderen zich te uiten op verschillende muziekgebieden: zingen, ritme, improviseren en componeren, dansen en bewegen op muziek, harmonie, instrumenten leren kennen en spelen, noten leren lezen, theatervormen met muziek.
  • Elke les is anders, ik beweeg mee met wat de kinderen drijft. Dat betekent niet dat ik geen plan heb of leerdoelen hanteer, wel dat ik steeds aansluit bij de kinderen en hun wereld.
  • Elk kind heeft recht op goed muziekonderwijs!