Muziek maken en ontdekken met kinderen is een van de mooiste dingen die er is!
Ik werk met kinderen door veel muziek te maken; zelf ervaren en ontdekken van muziek staat voorop. Leren zingen, instrumenten gebruiken, en tijdens dat proces leren over muziekrepertoire, ritme, melodie, harmonie en muzieknotatie.

Eindtermen en leerdoelen sluiten aan bij de leerdoelen zoals die zijn gesteld vanuit het SLO. Mijn methodiek steunt op de muziekpedagogiek van onder andere Zoltán Kodály. Hij wilde muziek toegankelijk maken voor iedereen, door ze vanuit muziekervaring gedegen muziekonderwijs te bieden. Ik geloof dat een speelse manier van leren daarbij past, afgestemd op leeftijd en de groep. Ik werk bijvoorbeeld veel met handpoppen, ritme-instrumenten, muzikale werkvormen, en theaterelementen. Een feest om te doen!